Hestefysioterapi er et relavivt nyt begreb i Danmark.

Hestefysioterapeutens grunduddannelse er fysioterapeut med videreuddannelse til hestefysioterapeut. Her lægges vægt på undersøgelse af hestens legemsbygning og evt. skavanker. Deri indgår anatomi, fysiologi, biomekanik- analyse af bevægeapparatet, skadesanalyse, behandling af skader som ved en del tilfælde forkorter sygdomsperioden og sidst men ikke mindst profylaktisk arbejde for at forhindre nye skader.

Dette betyder at hestefysioterapeuten både kan behandle hesten og rytteren.

Professionen er meget anerkendt i udlandet. Alene i Holland er der 160 uddannede ”Animal Therapists” hvoraf de 80 arbejder fuldtid kun med heste. Også i Tyskland, Sverige, Schweiz, England, Irland er dette en kendt profession.

I udlandet har men et velfungerende samarbejde ”rundt om hesten” hvor både dyrlæge, hestefysioterapeut, hestekiropraktor samt smed og sadelmager indgår.

I mange tilfælde forkortes behandlingsforløbet betydeligt ved at have dette all-round billedet af hest og rytter.

Mit professionelle virke i denne sammenhæng har for længst bevist, at der er brug for det samme i Danmark.

Desuden henvises til artiklen fra Hest og Rytter i nr. 1 januar 2001 samt flere artikler i Magasinet Hest.